Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. , 61/11. i 4/18. dalje:ZSN) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda, pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijem u službu na neodređeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za financije i računovodstvo, na radno mjesto
- VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA 1 ZA FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO - GLAVNI KNJIGOVOĐA
1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme.

 

Prilog:


Poveznice: