fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže, 2. skupine, na k.č.br. 5837/1, 5836/1, 5835/6,
5835/3 k.o. Slavonski Brod.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.12.2018 u 09:30 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava (soba 26)

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)