fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - VODOVODNA MREŽA - CRPNA STANICA "BRODSKO VINOGORJE" S PRIKLJUČNIM CJEVOVODIMA. 2 skupine, na k .č.br . 830/7, 830/3. 1473 i 837/7 k.o. Brodsko Vinogorje, Slavonski Brod, Brlićev put


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.12 .2018. godine u 11:00 sati, na lokaciji - Vukovarska 1, Slavonski Brod

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)