fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za:
građenje građevine stambene namjene (P+3), 2. skupine, na katastarskoj čestici k.č.br. 3299, k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Nikole Zrinskog 80).

II. U spis je priložen glavni projekt, zajednička oznaka projekta: 34-18, iz kolovoza 2018. godine, glavni projektant Ruzmir Pipić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 1197 (CONSTRUCTO d.o.o., Slavonski Brod, Frane Bulića 47a).

III. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.11.2018. godine u 08:00 sati, na lokaciji - Slavonski Brod, Vukovarska 1 (soba 28).

 

Prilog:
- Javni poziv (pdf)