fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA:112-03/18-01/17
URBROJ: 2178/01-07-18-16
Slavonski Brod, 9. studeni 2018.godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11, 04/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto samostalni upravni referent 1 – komunalni redar te pregleda prijava pristiglih na Oglas, Povjerenstvo za provedbu Oglasa, donosi

P O Z I V
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto samostalni upravni referent 1 - komunalni redar

Obavještavamo kandidate po Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto samostalni upravni referent 1 - komunalni redar objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 29. listopada 2018. godine kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 12. studenog 2018. godine, s početkom u 10,00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.


Povjerenstvo za provedbu oglasa