fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija državne ceste DC423 na dionici Ulice Stanka Vraza i Lučke ulice u Slavonskom Brodu, ukupne duljine 1 ,5 km, 1. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 6980/15, 6980/16, 6980/2, 6980/12, 6980/17, 6630/2, 6769/2, 6769/ 1, 6829/2, 6830/ 1, 6768/1, 6816/2, 6816/1, 6562, 6767/21, 6768/5, 6856/3, 6874/2, 6872/3, 6873/ 1, 6895/1, k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica Stanka Vraza, Lučka ulica).

II. U spis je priložen Idejni projekt, zajedničke oznake projekta: REN-41/2017, iz travnja 2017. godine, glavni projektant Ivan Blažević, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 5418 (RENCON d.o.o., Osijek, Vijenac I. Mažuranića 8) na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola.

III. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.11.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji - Slavonski Brod, Vukovarska 1 (soba 28)

 

Prilog:

- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)