fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/2018 dalje: ZSN ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016., 6. srpnja 2016., 16. studenog 2016., 22. svibnja 2017., 10. srpnja 2017., 4. prosinca 2017., 27. prosinca 2017.,29. ožujka 2018., 17. listopada 2018. godine, pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S
za prijem u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na radno mjesto
- VIŠI STRUČNI REFERENT 1 - ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM
1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova vezanim za upravljanje EU projektima

 

Prilog:


Poveznice: