fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Grad Slavonski Brod, na inicijativu gradskog Povjerenstva za osobe s invaliditetom od 2011. godine, izborom poslodavca godine stavlja naglasak na socijalnu uključenost osoba s invaliditetom s ciljem senzibilizacije poslodavaca i šire društvene zajednice kako za potrebe osoba s invaliditetom tako i za njihov radni potencijal.

Pozivamo poslodavce da sudjelovanjem u natječaju potvrde svoje društveno odgovorno poslovanje i zapošljavanje.

Cilj ovog izbora je isticanje poslodavaca s pozitivnim praksama i iskustvima u zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Traže se poduzeća koja su promišljajući pristup zapošljavanju radnika s invaliditetom, uvažila sve zakonske propise, a osim toga su postavila i određene standarde aktivne politike prema radnicima s invaliditetom, kao što su uklanjanje arhitektonskih barijera, ulaganje u njihovo dodatno obrazovanje, te prilagođavanje sredstava rada.

Izborom se želi skrenuti pozornost naše lokalne zajednice na problematiku zapošljavanja osoba s invaliditetom ukazujući na pozitivne primjere iz prakse, s krajnjim ciljem senzibiliziranja poslodavaca na brojnije zapošljavanje osoba s invaliditetom. Učinak koji se želi postići nagradom je da se zapošljavanje osoba s invaliditetom stavi u pozitivan kontekst ravnopravnog sudjelovanja na tržištu rada na osnovi specifičnih kompetencija i vještina. 


Na ovaj način će se nagraditi poslodavci koji su prepoznali kvalitete i mogućnosti osoba s invaliditetom, te su im osigurali radna mjesta koja najbolje odgovaraju njihovoj preostaloj radnoj sposobnosti, uključujući ih u radnu sredinu, te na taj način promiču poštivanje različitosti na radnome mjestu. 

Nagrada će se dodijeliti u prigodi obilježavanja 3. prosinca Međunarodnog dana osoba  s invaliditetom.

Partneri u provođenju ovog projekta su:
Grad Slavonski Brod
Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti sa internet stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr  ili Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Vukovarska 1. Rok za podnošenje prijava za izbor poslodavca godine za osobe s invaliditetom je 16. studenoga  2018. godine.

Prijava  se dostavlja na adresu:

Upravni odjel za društvene djelatnosti, Vukovarska 1, 3500 Slavonski Brod

uz napomenu:

«Ne otvaraj - Javni poziv za prijavu kandidata/kandidatkinje za izbor poslodavca godine za osobe s invaliditetom»

 

Prilog: