fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

- za gradnju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava - javna rasvjeta u Ninskoj ulici na k.č.br. 2086/184 k.o. Brodski Varoš , Slavonski Brod, Ninska ulica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.11.2018. godine u 11:00 sati, na lokaciji- Vukovarska 1, Slavonski Brod, Tvrđava Brod.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)