fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 04/18, dalje: ZSN) privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda u upravnoj stvari povodom raspisanog natječaja donosi

O D L U K U
o poništenju Natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1- za tehničke i komunalne poslove


I.

Sukladno odredbi članka 29. ZSN-a privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda raspisala je Natječaj objavljen u Narodnim Novinama broj 86/18 od 26. rujna 2018. godine i internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda dana 27. rujna 2018. godine.

Poništava se navedeni Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1- za tehničke i komunalne poslove u Upravnom odjelu za komunalni sustav i komunalno redarstvo.

II.

Navedena Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
I KOMUNALNO REDARSTVO
KLASA: 112-03/18-01/3
URBROJ: 2178/01-07-18-13
Slavonski Brod, 16. listopada 2018. godine

Privremena pročelnica:
Albina Anđelić, dipl.