fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ( Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 04/18, dalje: ZSN) privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda u upravnoj stvari povodom raspisanog oglasa donosi

O D L U K U
o poništenju Oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1- za odnose s javnošću i protokol

 I.

Sukladno odredbi članka 29. ZSN-a privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda raspisala je Oglas objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područna služba Slavonski Brod i internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda dana 28. rujna 2018. godine.

Poništava se navedeni Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1- za odnose s javnošću i protokol u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, budući da se na isti nisu prijavili kandidati koji ispunjavaju postavljene uvjete.

II.

Navedena Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA: 112-03/18-01/13
URBROJ: 2178/01-07-18-07
Slavonski Brod, 16. listopada 2018. godine                                                                                                    

Privremena pročelnica:
                                                                                                     Kristina Radić, dipl. iur.