fbpx
 
 

Na temelju odredbe članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ( Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 04/18, dalje: ZSN) privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda u upravnoj stvari povodom raspisanog oglasa donosi

O D L U K U
o poništenju Oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1- za odnose s javnošću i protokol

 I.

Sukladno odredbi članka 29. ZSN-a privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda raspisala je Oglas objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područna služba Slavonski Brod i internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda dana 28. rujna 2018. godine.

Poništava se navedeni Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1- za odnose s javnošću i protokol u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, budući da se na isti nisu prijavili kandidati koji ispunjavaju postavljene uvjete.

II.

Navedena Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA: 112-03/18-01/13
URBROJ: 2178/01-07-18-07
Slavonski Brod, 16. listopada 2018. godine                                                                                                    

Privremena pročelnica:
                                                                                                     Kristina Radić, dipl. iur.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit