fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za prostorno uređenje grada te pregleda prijava pristiglih na natječaj, Povjerenstvo za provedbu natječaja, donosi

P O Z I V
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za prostorno uređenje grada


Obavještavamo kandidate po Natječaju za  prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1  za prostorno uređenje grada u Narodnim novinama broj 89/2018  dana 5. listopada 2018. godine kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 17. listopada 2018. godine, s početkom u 11,00 sati.
          

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA:112-02/18-01/4
URBROJ: 2178/01-07-18-08
Slavonski Brod, 16. listopada 2018. godine

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa