fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.) Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1. Učitelj/ica razredne nastave, 1 izvršitelj/ica (m/ž) – određeno puno radno vrijeme u Područnoj školi Ruščica (zamjena)

UVJETI:

Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodnenovine“87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,
68/18.)

 

Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- presliku domovnice,
- presliku rodnog lista,
- uvjerenje o nekažnjavanju odnosno potvrdu suda kako se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci),
- potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO-a

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva uprave https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (15.10.2018.- 23.10.2018.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na web stranicama škole: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.(pod natječaji).

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA“VLADIMIR NAZOR“SLAVONSKI BROD

FRANJE MARINIĆA 9

35000 SLAVONSKI BROD

(za natječaj)


KLASA: 112-03/18-01/02
UR.BROJ: 2178/01-01-01-18-01
Slavonski Brod, 15. listopada 2018.