fbpx
 
 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)

 

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR"
SLAVONSKI BROD
Franje Marinića 9, 35000 SLAVONSKI BROD
(tel: 035/266-469)
objavljuje
N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
1. Magistar /magistrica primarnog obrazovanja, 3 izvršitelja/ice (m/ž) - određeno puno radno vrijeme, rad bez zasnivanja radnog odnosa u Matičnoj školi
2. Magistar /magistrica primarnog obrazovanja, 1 izvršitelj/ica (m/ž) - određeno puno radno vrijeme, rad bez zasnivanja radnog odnosa u Područnoj školi Ruščica
UVJETI:
Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti:
• životopis,
• presliku diplome,
• presliku rodnog lista
• presliku domovnice,
• presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (15.10.2018. – 23.10.2018.)
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR"SLAVONSKI BROD
FRANJE MARINIĆA 9
35000 SLAVONSKI BROD
s naznakom „ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

 

KLASA: 112-03/18-01/01
UR.BROJ: 2178/01-01-01-18-01
Slavonski Brod, 15. listopada 2018.

 

obrazac za prijavu

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit