fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za tehničke i komunalne poslove te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

P O Z I V
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za tehničke i komunalne poslove


Obavještavamo kandidate po Oglasu za  prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1  za tehničke i komunalne poslove objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 2. listopada 2018. godine kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 12. listopada 2018. godine, s početkom u 10,00 sati.     


Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA:112-02/18-01/15
URBROJ: 2178/01-07-18-11
Slavonski Brod, 11. listopada  2018.godine


Povjerenstvo za provedbu oglasa