fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. , 61/11. i 4/18. dalje:ZSN) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016. godine, od 6. srpnja 2016 godine, od 16. studenog 2016. godine,od 22. svibnja 2017. godine, od 10. srpnja 2017. godine, od 4. prosinca 2017. godine, od 27. prosinca 2017. godine i od 29. ožujka 2017. godine pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo,prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijem u službu na neodređeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za graditeljstvo,prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na radno mjesto
- VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA
1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme.

Prilog:


Poveznice: