fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava - Javna rasvjeta u Tvrđavi Brod u Slavonskom Brodu, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2415/1, 2415/9, 2415/16, 2415/17, 2415/19 i 2415/25 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Vukovarska 1).

II.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.10.2018. godine u 11:00 sati, u prostorijama ovog Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša (soba 32

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)