fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18. dalje: ZSN) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016. godine, od 6. srpnja 2016 godine, od 16. studenog 2016. godine,od 22. svibnja 2017. godine, od 10. srpnja 2017. godine, od 4. prosinca 2017. godine, od 27. prosinca 2017. godine i od 29. ožujka 2017. godine privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S

za prijem  u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, na radno mjesto

- viši stručni suradnik 1 - za lokalnu samoupravu

1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme  radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.


Prilog:
- Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)


Poveznice:

 - Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zapošljavanje
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju