fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene - Parterno uređenje i komunalna infrastruktura u Tvrđavi Brod, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 2415/1, 2415/25, 2415/6 i 4896 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Vukovarska 1).

II.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 9.10.2018. godine u 11:00 sati, u prostorijama ovog Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša (soba 32).

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)