fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima  koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove, u Upravni odjel za gospodarstvo. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 8. rujna 2018. godine, s početkom u 9,00 sati,  a pozvani su sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

  1.  ĐURĐICA ŽIVIĆ
  2. MONIKA COLIĆ
  3. TOMISLAV BENIĆ
  4. JELENA MARUŠIĆ
  5. DOMAGOJ VUKŠIĆ
  6. KLAUDIJA KNEŽEVIĆ ANĐELIĆ
  7. KARLO RUKAVINA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA:112-03/18-01/10
URBROJ: 2178/01-07-18-14
Slavonski Brod, 28. kolovoza 2018. godine