fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

 Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

OBAVIJEST
o promjeni vremena provođenja prethodne provjere znanja i sposobnosti
za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove, u Upravni odjel za gospodarstvo da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 8. rujna 2018. godine, s početkom u 9,00 sati.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA:112-03/18-01/10
URBROJ: 2178/01-07-18-15
Slavonski Brod, 28. kolovoza 2018. godine