fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina-odorizacijska stanica, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 5446/2, 5446/3, 5447/3, k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica Trešnjica).

II. U spis je priložen glavni projekt, Z.O.P.: 18-001, iz lipnja 2018. godine, glavni projektant mr.sc.Luka Čarapović, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 943 (ABACO d.o.o., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1).

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)