fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11. dalje:ZSNLP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda, pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda, objavljuje

O G L A S
za prijem u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za financije i računovodstvo na radno mjesto
- VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA JAVNU NABAVU
1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova do 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci.

 

Prilog:
- Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)