fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Grad Slavonski Brod na temelju članka 28a i 28b. Zakona o Zakona o najmu stanova (“Narodne novine” broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18, dalje u tekstu Zakon) i članka 7. Prijelaznih i završnih odredbi Zakona objavljuje

JAVNI POZIV

zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim

najmoprimcima za podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike najamnine i razlike naknade

 

Pozivaju se svi zaštićeni najmoprimci, zaštićeni podstanari i predmnijevani najmoprimci na podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike između povećane zaštićene najamnine iz članka 28. a stavka 1. Zakona i zaštićene najamnine na dan 31. kolovoza 2018. godine te razlike između povećane naknade iz članka 28.a stavak 2. Zakona i naknade na dan 31. kolovoza 2018. godine.  

           

Pravo na plaćanje razlike imaju zaštićeni najmoprimci, zaštićeni podstanari, odnosno predmnijevani najmoprimci, koji na temelju posebnog propisa primaju stalnu socijalnu pomoć, za stan koji nije u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, a koji se nalazi na području Grada Slavonskog Broda.

Navedenu razliku, temeljem pisanog zahtjeva, plaća jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Slavonski Brod.

Zahtjevu za plaćanje razlike najamnine, odnosno naknade, potrebno je priložiti:

  • Ugovor o najmu stana
  • Dokaz o visini zaštićene najamnine
  • Presliku osobne iskaznice
  • Rješenje centra za socijalnu skrb o stalnoj socijalnoj pomoći
  • Podatke o ostalim korisnicima stana (članovi domaćinstva)

Prijave se podnose poštom na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod sa naznakom „Zahtjev za podmirenje razlike zaštićene najamnine/naknade“ ili osobno putem pisarnice najkasnije do dana 31. kolovoza 2018. godine.

Prilog:

Javni poziv