fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Grad Slavonski Brod na temelju članka 28a i 28b. Zakona o Zakona o najmu stanova (“Narodne novine” broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18, dalje u tekstu Zakon) i članka 7. Prijelaznih i završnih odredbi Zakona objavljuje

JAVNI POZIV

zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim

najmoprimcima za podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike najamnine i razlike naknade

 

Pozivaju se svi zaštićeni najmoprimci, zaštićeni podstanari i predmnijevani najmoprimci na podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike između povećane zaštićene najamnine iz članka 28. a stavka 1. Zakona i zaštićene najamnine na dan 31. kolovoza 2018. godine te razlike između povećane naknade iz članka 28.a stavak 2. Zakona i naknade na dan 31. kolovoza 2018. godine.  

           

Pravo na plaćanje razlike imaju zaštićeni najmoprimci, zaštićeni podstanari, odnosno predmnijevani najmoprimci, koji na temelju posebnog propisa primaju stalnu socijalnu pomoć, za stan koji nije u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, a koji se nalazi na području Grada Slavonskog Broda.

Navedenu razliku, temeljem pisanog zahtjeva, plaća jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Slavonski Brod.

Zahtjevu za plaćanje razlike najamnine, odnosno naknade, potrebno je priložiti:

 • Ugovor o najmu stana
 • Dokaz o visini zaštićene najamnine
 • Presliku osobne iskaznice
 • Rješenje centra za socijalnu skrb o stalnoj socijalnoj pomoći
 • Podatke o ostalim korisnicima stana (članovi domaćinstva)

Prijave se podnose poštom na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod sa naznakom „Zahtjev za podmirenje razlike zaštićene najamnine/naknade“ ili osobno putem pisarnice najkasnije do dana 31. kolovoza 2018. godine.

Prilog:

Javni poziv

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo