Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometni sustav cestovnog prometa - izgradnja kolnika ceste u dijelu ulca u naselju kardinala Franje Kuharića na katastarskim česticama k.č.br. 6234, 5853/3, 5834/3, 5833/5, 5836/1 i 5835/6 k.o. Slavonski Brod.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.08.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, (soba 26).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke

Prilog:

Javni poziv za uvid u spis predmeta