Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine, dogradnja građevine javne i društvene namjene, školsko sportske
dvorane, spojnog hodnika i učionice na katastarskoj čestici k.č.br. 5925/1 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica Aleja M.Krleže 2).


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.08.2018. u 09:00 sati, na lokaciji- Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, soba 32.

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)