fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- građenje građevine gospodarske namjene, proizvodne djelatnosti - hala za proizvodnju čeličnih elemenata (P), 2. skupine,

na katastarskoj čestici k.č.br. 1029/1 (koja nastaje parcelacijom, spajanjem k.č.br. 1023/1, 1023/7, 1023/10, 1026, 1029/1, 1029/2, sve k.o. Slavonski Brod) k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1).


II. U spis je priložen Glavni projekt, ZOP: 36-2017, iz prosinca 2017. godine, glavna projektantica Višnja Vrbanić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 1332 (PROJEKTI d.o.o., Slavonski Brod, Matije Gupca 32, OIB: 90386788291) na temelju kojeg se izdaje građevinska dozvola.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)