Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine, izgradnja građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava -
izgradnja pješačko-biciklističke staze i parkirališta na katastarskoj čestici k.č.br. 4897/1, k.o. Slav.Brod (Slavonski Brod, Ulica M.Gupca).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.07.2016. u 09:00 sati, na lokaciji- Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, soba 32

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)