fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, br. NN 91/96, 68/98, 137/99., 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Gradonačelnik raspisuje

Natječaj za zasnivanje prava služnosti na javnim površinama u svrhu gradnje, polaganja, održavanja, razvoja i korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture (pdf)