Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- gradnju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava
- vodovodna mreža na području grada Slavonskog Broda u Naselju Josip Rimac, Ulice Savska, Orljavska i Mrsunjska, FAZA I
- na k.č.br. 3191/1, 3253, 2960/1, 2950, 3251, 2987/68, 3228/2, 3227/2, 2986/2 k.o. Brodski Varoš Ulice Savska, Orljavska i Mrsunjska, Slavonski Brod.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.06.2018. godine u 11,00 sati, na lokaciji - Vukovarska 1, Slavonski Brod, Tvrđava Brod.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)