Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- gradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, 2. skupine
- gradnja kolnika ceste u Naselju biskupa Ćirila Kosa na k.č.br. 5875/19 i 6235/1 k.o. Slavonski Brod, Naselje biskupa Ćirila Kosa (spoj na Ulicu Vida Došena).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.06.2018. godine u 11:00 sati, na lokaciji- Vukovarska 1, Slavonski Brod, Tvrđava Brod.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)