Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, 2.
skupine
- izgradnja kolnika cesta i pješačkih staza u Naselju kardinala Franje Kuharića, na građevnoj čestici k.č.br.: 6234, 5835/3, 5834/3, 5833/5, 5837/1, 5836/1, 5835/6, 5832, 5834/4, 5833/6, 5832, 5837/1, 5839/4, 5839/7, k.o. Slavonski Brod.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.06.2018. godine u 08:30 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava (soba 26)

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmet (pdf)