Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto stručni referent 1 - za poslove pisarnice i arhiva te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi


P O Z I V
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto stručni referent 1 - za poslove pisarnice i arhiva

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto stručni referent 1 - za poslove pisarnice i arhiva u Upravni odjel za lokalnu samoupravu.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 8. svibnja 2018. godine, a pozvani su sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:


s početkom u 09,00 sati
1. Daria Maričević
2. Anamaria Klem
3. Ana Rakitić
4. Mihaela Džinić
5. Ana Štrljić
6. Anita Marinić
7. Mihaela Klasnić
8. Alma Kovačević
9. Borna Došlić
10. Ana Tomić

s početkom u 10,30 sati,
11. Nikolina Vukojević
12. Mariela Tomas
13. Željka Marjanović
14. Jasna Lukić
15. Marko Stjepanović
16. Irena Tadić
17. Sanja Matić
18. Željka Rakuljić
19. Mirela Bikčević

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.


Članovi Povjerenstva