Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju čl. 7. Odluke o zakupu građevinskog zemljišta i javnih površina na području grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 8/09.) Gradonačelnik raspisuje,

NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje reklamnog full-color led displaya za prezentaciju komercijalnog programa

Namjena: postavljanje reklamnog full-color led displaya dimenzija do 5,8 x 3,5 m na lokaciji:
- k.č.br. 2558/4 k.o. Slavonski Brod na dijelu javne površine južno od Ulice Petra Krešimira IV.


Prilog:
- Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje reklamnog full-color led displaya za prezentaciju komercijalnog programa (pdf)