Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i  61/11. dalje:ZSNLP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016., 6. srpnja 2016. i 16. studenog 2016. godine, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S
za prijem  u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto

- VIŠI STRUČNI REFERENT 1 - ZA KOMUNALNE I TEHNIČKE POSLOVE

1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme,  radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

 

Prilozi:
- Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)

 

Poveznice:
- Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zapošljavanje
- Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju