Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za prostorno uređenje grada, te pregleda prijava pristiglih na natječaj, Povjerenstvo za provedbu natječaja, donosi

P O Z I V
kandidatu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto
1.VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatu koji se prijavio na natječaj i ispunjava formalne uvjete natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik1 za prostorno uređenje grada u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 15. veljače 2018. godine, a pozvan je sljedeći kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja, prema sljedećem rasporedu:

u 9,00 sati

1. DAVOR HERBUT

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Brod.

Povjerenstvo za provedbu oglasa