fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

KLASA: 940-01/17-01/658
URBROJ: 2178/01-05-18-3
Slavonski Brod, 25.01.2018. godine

Na temelju članka 131., 132. i 133.  Zakona o cestama (Narodne Novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja središnjeg ureda Državne geodetske uprave o snimku i geodetskom elaboratu izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda, objavljuje

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta ''Naselje kardinala Franje Kuharića'' u Slavonskom Brodu na k.č. br. 5835/3, 5836/1 i 5837/1 k.o. Slavonski Brod, te nerazvrstana cesta „Ulica dr. Mile Budaka'' u Slavonskom Brodu na k.č. br. 4891 i 4993/1 k.o. Slavonski Brod da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta Naselje kardinala Franje Kuharića i Ulice dr. Mile Budaka u navedenoj katastarskoj općini. Radovi započinju dana 31. siječnja 2018. godine i od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića, dipl.ing.geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 2. veljače 2018. godine od 08:00 - 9:00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.

                                                                      

GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr. med.