fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda (KLASA:112-01/16-01/9;2178/01-07-16-4) od 15. ožujka 2016. godine i KLASA:112-01/16-01/9; 2178/01-07-16-13) od 6. srpnja 2016. godine, pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda, raspisuje


JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda na sljedeća radna mjesta ;

1. Samostalni upravni referent 1 – za izdavanja dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje
 - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Prilozi:
- Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)