Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) i odredbe članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/2011.) na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo, Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, nakon razmatranja na Kolegiju Gradonačelnika, raspisuje

Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta i pješačkih staza na području grada Slavonskog Broda (pdf)


Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama, Oglasni dio broj 108/2017