Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11. dalje:ZSNLP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016., 6. srpnja 2016. i 16. studenog 2016. godine, pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje

OGLAS
za prijem u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno u ređenje i zaštitu okoliša,
na radno mjesto
samostalni upravni referent 1 za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova do 6 mjeseci, uz
mogućnost produženja za još 6 mjeseci.

Prilog:
- Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)