Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11 . dalje:ZSNLP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016., 6. srpnja 2016. i 16. studenog 2016. godine, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

OGLAS
za prijem u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo" na radno mjesto
viši stručni suradnik 1 za tehničke i komunalne poslove
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova do 6 mjeseci, uz
mogućnost produženja za još 6 mjeseci.

- Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme (pdf)