Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - poslovna (uredska)
zgrada (P+4), 2. skupine, na k. č. br. 1030 (nastaje parcelacijom od k . č. br. 1023/16, 1030, 1031, 1023/8), uz osiguranje dijela parkirališnih mjesta na k. č.br. 1040/1, k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 ).

Poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - poslovna (uredska) zgrada (pdf)