fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta za:
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č. br. 6264/1, 6221, 5241/60, 5241/80, 6265, 5234/15 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ul. Svetog Antuna, Ul. V. Vidrića i Ul. J. Klovića ).

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine (pdf)