fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Grad Slavonski Brod - Upravni odjel za društvene djelatnosti objavljuje poziv za iskaz interesa za korištenje socijalne usluge pomoći u kući za starije i nemoćne osobe
Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području grada Slavonskog Broda starije od 65 godina života koji žive u staračkim ili samačkim kućanstvima kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe

POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE
SOCIJALNE USLUGE POMOĆI U KUĆI ZA STARIJE OSOBE

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda  objavljuje Javni poziv na iskaz interesa za korištenje socijalne usluge pomoći u kući.
Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanjem potreba starijih stanovnika grada Slavonskog Broda za organiziranom skrbi kroz program „Pomoći u kući“.

1. Tko se može prijaviti
Na poziv za iskaz interesa za korištenje socijalne usluge pomoći u kući mogu se prijaviti:

 • osobe starije od 65 godina kojima je potrebna pomoć druge osobe pod uvjetom da im pomoć u kući ne mogu osigurati bračni drug ili djeca,
 • osobe koje nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
 • osobe koje pravo na socijalnu uslugu pomoći u kući nisu ili ne mogu ostvariti po drugoj osnovi (Centar za socijalnu skrb),
 • osobe čiji prihod za samca ne prelazi 3.000 kuna ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 2.000 kuna.

2. Koje se usluge pružaju

 • obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi),
 • nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • plaćanje računa,
 • pomoć pri odlasku u šetnju, 
 • uređenje okućnice te
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

3. Rokovi  i način prijave
Zainteresirane osobe za korištenje usluge pomoći u kući prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom, osobno ili e-mailom, isključivo na propisanom Obrascu za prijavu.
Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Rok za dostavu prijava je 21. travnja 2017. godine

4.  Popis dokumenata koje je potrebno dostaviti uz propisani obrazac

 • Posljednja isplatnica mirovine
 • Potvrda iz banke za korisnike inozemne mirovine     
 • Potvrda HZMO - za podnositelje korisnike inozemne mirovine         
 • Preslika osobne iskaznice

Kontakt telefoni za sve dodatne informacije: 035/217-085; 035/217-087

 

Prilog:
- Obrazac (pdf)