fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine, izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog
sustava - rekonstrukcija kolektora u Vinogradskoj ulici u Slavonskom Brodu, projekt "Brod 2" - Vinogradska ulica na katastarskim česticama k.č.br. 4877, 5029/3, 1065/2, k.o. Slavonski Brod, (Slavonski Brod, Vinogradska ulica)

- Javni poziv za uvid o spis predmeta - rekonstrukcija kolektora u Vinogradskoj ulici u Slavonskom Brodu, projekt "Brod 2" (pdf)