Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

KOMUNALAC d.o.o., Slavonski Brod, Stjepana pl. Horvata 38
- dostavlja se

l. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za proširenje Centralnog groblja sa prijedlogom parcelacije na katastarskim česticama k. č. br. 6713/1 , 6713/2 i 6714/1 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Sv. Lovre).

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje lokacijske dozvole za proširenje Centralnog groblja sa prijedlogom parcelacije (pdf)