Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i  61/11. dalje : ZSNLP(R)S )  pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda, objavljuje

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme (pdf)

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za financije i računovodstvo, na radno mjesto
- stručni referent 1 - knjigovođa - analitičar

- 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Poziv za testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa i raspored vremena biti će objavljen, u ponedjeljak dana 6. veljače 2017. godine na web-stranici i oglasnoj ploči grada Slavonskog Broda. Održavanje prethodne provjere znanja odnosno testiranja održati će se u utorak, dana 7. veljače 2017. godine s početkom u 9,00 sati.

Prilog:
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)