fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
građenje građevine - dogradnja i dovršetak pogona za obradu metala (P), na građevnoj čestici k.ć.br. 1098/55 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1).

- Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (pdf)